Čo dá skauting deťom do života

Čo dá skauting deťom do života

Skauting láka čoraz viac detí – nielen chlapcov, ale aj dievčat. Môžu za to výborné uniformy alebo fakt, že toto hnutie pomáha formovať aktívnych občanov, ktorým záleží na svojom okolí, obzvlášť na prírode, a radi pomáhajú iným? Každý má svoju motiváciu, tu je však niekoľko cností, ktoré si deti odnesú, ak sa stanú skautmi či skautkami.

Pre chlapcov aj pre dievčatá

Hoci v roku 1907 stál pri zrode skautu britský generál Baden-Powell, ktorý zorganizoval na anglickom ostrove experimentálny tábor iba pre chlapcov, postupom sa však vďaka veľkému záujmu dievčat hnutie stalo univerzálnym, teda je vhodné pre každého. Práve stretávanie sa chlapcov s dievčatami učí rešpektovať ich vzájomné odlišnosti, vďaka ktorým sa obe pohlavia výborne vzájomne dopĺňajú, dokážu byť k sebe komunikatívnejšie a otvorenejšie. Získať takéto schopnosti v útlom veku je veľkou devízou pre každý partnerský vzťah.

Na veku nezáleží

V skaute nezáleží ani na veku, je vhodný pre každého od 7 do 25 a pokojne viac rokov. Oddiely sa však delia podľa veku, najmladším je oddiel Vĺčat a Včielok, ktorý je určený pre deti od 7 do 10 rokov. Práve tento celkom široký, najmä v tomto období dieťaťa, vekový rozdiel pomáha pozrieť sa deťom na svet očami starších či mladších súkmeňovcov a priniesť im tak nový, zaujímavý pohľad. V školskej triede sa stretnú prakticky iba so svojimi rovesníkmi a na školskej chodbe ich starší žiaci zväčša ignorujú, v skaute sa však z nich dokážu jednoducho stať priatelia, vďaka čomu starší dokážu ťahať mladších a naopak, starší dokážu čerpať inšpiráciu od tých mladších.

V skaute nezáleží ani na veku

Nie je to iba o láske k prírode

Hoci skauting dokáže dieťa nasmerovať k láske prírode a jej ochrane, nie je to iba o nej. Počas spoločných stretnutí vedúci preberajú s deťmi množstvo tém, robia atraktívne aktivity aj na aktuálne témy či témy týkajúce sa slušného správania, a to všetko hravou formou. Skauti sa tak učia rešpektovať iné názory, rozmýšľať o problémoch, ktoré by im inak nenapadli, pomáhať ľuďom, byť aktívnym občanom a zaujímať sa o to, čo sa deje v okolí a ako prispieť svojmu okoliu k tomu, aby sa stalo lepším pre život. Skauting pomáha deťom, aby boli sebavedomejšie, aktívne, lepšie vychádzali s ľudmi a dokázali byť samostatné.

Dobrodružstvá utužujú priateľstvá

Skauti však netrávia svoj čas len v klubovniach, ale často chodia na výlety, expedície, no veľmi obľúbené sú tábory. Tie sú výrazne iné ako bežné letné tábory pre deti, skauti si tu často aj sami varia, musia vzájomne spolupracovať, aby dosiahli zadané úlohy, držia napríklad tiež nočnú stráž a prekonávajú rôzne nástrahy. Vďaka tejto atmosfére plnej dobrodružstiev a nutnosti spoľahnúť sa na ďalších skautov vznikajú v tábore doživotné priateľstvá. Okrem toho majú skautské tábory ďalšiu nespornú výhodu: deti učia tímovej práci, ktorá je v súčasnosti nesmierne cenená.

deti učia tímovej práci, ktorá je v súčasnosti nesmierne cenená
0 0 vote
Article Rating
Viac článkov
Vegetariánske bolonské špagety
Recept: Vegetariánske bolonské špagety