Môžete brať materskú na obe deti?

Môžete brať materskú na obe deti?

Alebo rodičák, kým je otec na materskej? Odpovede na najčastejšie otázky

Narodilo sa vám dieťa. Je to obrovská zmena, krásne momenty, prebdené noci, slzy aj smiech. A k tomu ešte celá kopa byrokracie, na ktorú možno nie ste pripravený. Ponúkame vám odpovede na časté otázky, s ktorými sa rodičia stretávajú väčšinou pri pôrode druhého či ďalšieho dieťaťa.

Upozornenie: Tento text vychádza z platnej legislatívy k septembru 2020.

Materská dovolenka

Byť na materskej dovolenke a poberať materské nie je to isté. Na materskú/rodičovskú dovolenku máte nárok – znamená to, že máte právo nepracovať najskôr od 8. týždňa, zvyčajne však od začiatku 6. týždňa pred plánovaným pôrodom. Materská dovolenka trvá štandardne 34 týždňov, iné trvania má v závislosti od okolností – slobodná, ovdovená, rozvedená mama má nárok 37 týždňov, pri dvojičkách a viacpočetných pôrodoch 43.

Ak sa rozhodnete na materskú dovolenku dobrovoľne nastúpiť neskôr ako 6 týždňov pred pôrodom, materská dovolenka sa vám skráti. Od len na 28 týždňov, osamelej žene (ktorá nežije s otcom dieťaťa) do uplynutia 31 týždňov a žene, ktorá porodila dvojičky, trojičky či viac, v dĺžke 37 týždňov. Zamestnávateľ vás však musí uvoľniť z práce do troch rokov života dieťaťa – toto obdobie je označované ako rodičovská dovolenka. Je však nepovinná. Ak sa rozhodnete nastúpiť do práce pokojne aj hneď po materskej, môžete.

Nárok na materské

Aby ste získali materské, musíte spĺňať podmienky sociálnej poisťovne. Zjednodušene: mať za uplynulé dva roky 270 dní nemocenského poistenia (k plánovanému dňu pôrodu) a v dobe, kedy nastupujete na materskú, mať aktívne nemocenské poistenie, prípadne byť v ochrannej lehote. Materské sa vám vypočíta z vymeriavacieho základu.

Dvaja rodičia nemôžu súčasne poberať materské a rodičovský príspevok na dve rozdielne deti – napr. že by otec bol na materskej so starším dieťaťom a mama na rodičovskej dovolenke s mladším. Avšak môžu naraz poberať materské na dve rôzne deti. Preto sa vyplatí si tieto obdobia dobre naplánovať a vypočítať, kedy otec na materskú nastúpi.

Ideálny príklad: Anna a Ondrej majú bezmála 1,5 ročného syna. Anna opäť otehotnie, na materskú nastupuje krátko pred synovými druhými narodeninami, požiada o odňatie rodičovského príspevku na staršieho syna (nemôže zároveň poberať materské a rodičák). Porodí dcérku, je s ňou na materskej 9 mesiacov. Počas týchto 9 mesiacov požiada o materské na staršieho syna manžel Ondrej. V prípade, že spĺňa podmienky nároku na materské, poberá ho cca 7 mesiacov. Po uplynutí materskej s prvým synom môže prejsť na materskú s dcérou (ktorá medzičasom manželke skončila) a materské poberá ďalších 7 mesiacov. Ak si to rodičia dobre naplánujú a spĺňajú zákonné podmienky, po dobu 7 mesiacov tak obaja poberajú materské na dve rôzne deti. Po uplynutí materskej môže otec prejsť na rodičovskú dovolenku s dcérou, alebo o rodičovský príspevok môže požiadať opäť matka.

Nárok na materské
0 0 vote
Article Rating
Viac článkov
Palacinková torta s černicami a malinami
Recept: Palacinková torta s černicami a malinami